De vertrouwens persoon heeft de grote lijnen van het jaarverslag besproken met het bestuur. Een vertrouwenspersoon is nodig om in bepaalde situaties preventief en in andere situatie oplossend op te treden. VCO hecht veel waarde aan goede verhouding en wil de bekendheid rondom de vertrouwenspersoon daarom ook verder verbreden.