Alle VCO-scholen bij elkaar verwelkomen dagelijks ruim 2600 leerlingen. We zijn er trots op dat we ons kunnen inzetten voor al deze kinderen. Met meer dan 260 medewerkers bieden we hen een veilige, fijne plek. Elk kind krijgt bij ons volop de ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn.

VCO-scholen hebben allemaal een eigen gezicht. Elke school heeft een eigen sfeer en eigen gewoontes en tradities. De directeur en medewerkers bepalen zelf welke aanpak het beste past bij de eigen leerlingen. We hebben ook een aantal gedeelde uitgangspunten. We vinden dat elk kind recht heeft op een kansrijke start in het leven. Daar zetten we ons met ziel en zaligheid voor in. We kijken daarbij altijd naar wat kinderen kunnen en wat bij hen past. We leren kinderen zelfstandig werken en leren. Met hun klas en de rest van de school ontdekken ze hoe je problemen oplost en obstakels overwint.

Onze doelen

1 Gewoon goed onderwijs

We zijn altijd bezig om ervoor te zorgen dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen dat bij ze past. Zo ontwikkelen ze zich en kunnen ze goede resultaten halen. Vakken als taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde zijn belangrijk. Maar op school leer je ook omgaan met elkaar en ontdek je wat je ligt en wat je minder ligt.

2 Vernieuwend onderwijs

We willen al onze leerlingen een goede start bieden. Daarom zorgen we dat ons onderwijs past bij deze tijd. Als VCO-scholen investeren we hier om de beurt in. Zo kunnen we van elkaar leren wat werkt.

3 Beter worden, jezelf uitdagen

Als je ergens goed in bent, wil je er meestal nog beter in worden. Leerlingen krijgen alle kans om veel te leren en hun eigen talent te benutten. Onze medewerkers krijgen volop kansen voor groei in hun vak. Durf wordt beloond. Fouten maken mag, daar word je beter van.

4 Samenwerken

Om het onderwijs voor onze leerlingen en onze organisatie beter te maken grijpen we alle mogelijke kansen aan om samen te werken of samen te gaan.

Voor de periode 2019-2023 hebben we die doelen ook verder uitgewerkt in ons nieuwe Strategische BeleidsPlan. Over de verwachtingen en de inhoud van dit plan zijn we veel in gesprek geweest met stakeholders, medewerkers en andere gremia in de organisatie. Hoe dat vorm gekregen heeft, leest u in het het Strategisch Plan VCO 2019-2023