Het strategisch beleidsplan is een plan waarin staat wat we de komende vier jaar samen willen bereiken met VCO Oost-Nederland. Op dinsdag 31 oktober 2023 is het ondertekend namens de Raad van Toezicht, de personeelsleden en ouders van de GMR en de directeuren. Bijzonder en fijn dat we samen, met alle geledingen tegelijk, dit hebben kunnen doen.

Er is hard gewerkt aan het plan, samen. We hebben gepraat over wat we belangrijk vinden, wat we goed doen en wat we beter kunnen doen. Dat is binnen de schoolteams met elkaar gedaan, we hebben bijeenkomsten gehad met verschillende groepen, het is besproken in vergaderingen van de GMR en tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht. Met al die input hebben we drie strategische thema’s gekozen voor ons plan:

1.      Optimale ontwikkeling voor iedereen
Onze belangrijkste taak is ontwikkeling, niet alleen van onze leerlingen maar ook van onze medewerkers. We bieden iedereen optimale en gelijke kansen om hun potentieel te bereiken.

2.      Betekenisvol in verbinding
Samenwerking is cruciaal, zowel intern als extern. Verbinding versterkt het vermogen om efficiënt te werken en expertise te delen.

3.      Collectief werken met passie
Onze medewerkers zijn de ruggengraat van VCO. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers met passie willen werken. We creëren kansen en nodigen onze medewerkers uit om leiding te geven aan hun eigen ontwikkeling.

Onze vijf kernwaarden – verbinding, oprecht, vertrouwen, leiderschap en kansen – geven richting aan de manier waarop wij onze ambities de komende jaren vormgeven. Daarbij worden we geholpen door onze sterke punten: we hebben aandacht voor iedereen, nemen verantwoordelijkheid, borgen korte lijnen en zijn – in meerdere opzichten – een betrouwbare partner.

Uit de gesprekken die gevoerd zijn binnen VCO, kwam bovenal naar voren dat we ieder kind gunnen dat hij zich gezien en geliefd voelt. Dat hij of zij het vertrouwen en de ruimte krijgt voor de ontwikkeling van zijn of haar talenten, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie of leefomgeving. Dat iedereen zich welkom en gezien voelt binnen VCO. Dit lees je ook terug in het plan: SBP VCO 2023-2027, Samen kleuren wij de toekomst 

Ik ben trots op ons kleurrijke plan. We willen onze leerlingen voorbereiden voor een snel veranderende wereld, waarin kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling superbelangrijk zijn. Dat kan alleen maar samen: onze medewerkers, ouders en partners in het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de samenleving.

Samen kleuren wij de toekomst.

Linda Tukkers
Voorzitter College van Bestuur