VCO Oost-Nederland heeft de afgelopen jaren veel werk gemaakt van kwaliteitsbeleid. We zijn daarbij bezig geweest met het maken van beleidsplannen. Daarnaast voeren we kwaliteitsonderzoeken uit op de scholen. Hierbij maken we in 2022-2023 de overstap van audits naar waarderende schoolbezoeken. Na een schoolbezoek geven we de scholen feedback en blijft de beleidsmedewerker Kwaliteit en Onderwijs, Astrid Vaanholt, ondersteuning bieden bij het verbeteren van de kwaliteit.

Die ontwikkeling, die reeds enige jaren bezig is, heeft gemaakt dat we het auditeren steeds verder hebben ontwikkeld. Het heeft gemaakt dat we staan waar we nu staan.

Het systeem van auditeren hebben we opgezet met hulp en ondersteuning van oud-inspecteurs en verfijnd vanuit gedachtegoed van waarderend veranderen. We gaan door en leiden steeds meer professionals op, zodat ook zij een schoolbezoek kunnen doen en het gedachtegoed en de expertise zich als een olievlek verspreid in onze organisatie.

Het gaat ons niet om het auditeren als zodanig. Uiteindelijk gaat het ons om de kwaliteit van onderwijs en uw kind in de klas!