VCO Oost-Nederland heeft de afgelopen jaren veel werk gemaakt van kwaliteitsbeleid. We zijn daarbij niet bezig geweest met het maken van beleidsplannen. Daarnaast zijn we gestart met het uitvoeren van audits op onze scholen. Na de audit geven we de scholen feedback en blijft de beleidsmedewerker Kwaliteit en Onderwijs, Marjolein Altena, ondersteuning bieden bij het verbeteren van de kwaliteit naar aanleiding van de resultaten van de audit.

Die ontwikkeling, die reeds enige jaren bezig is, heeft gemaakt dat we het auditeren steeds verder hebben ontwikkeld. Het heeft gemaakt dat we staan waar we nu staan. We hebben een systeem van auditeren waarbij alle scholen elk jaar in een bepaalde vorm met die audit te maken krijgen, en wel:

  • pre- inspectiebezoek, 1e jaar
  • audit, 2e jaar
  • opvolgen aanbevelingen audit, 3e jaar

Het systeem van auditeren hebben we opgezet met hulp en ondersteuning van oud-inspecteurs. Zo hebben we onze auditeurs ook opgeleid de juiste vragen te stellen.
We gaan door en laten ons audit team verder professionaliseren via werkgroepen bij de PO raad.

Het gaat ons niet om het auditeren als zodanig. Uiteindelijk gaat het ons om de kwaliteit van onderwijs. Op de school zullen we moeten zien dat het maximale wordt gedaan om de talentontwikkeling van de kinderen ter hand te nemen.