Accent

Als je met iemand in gesprek gaat, bedenk je je vooraf met wie ga ik in gesprek? Hoe ontstaat die waardevolle verbinding? Je verplaatst je in je gesprekspartner. Probeert je voor te stellen waar hij behoefte aan zou hebben. Communicatie, verwachtingen, verbinding. Je leest er meer over in deze Accent. Maar ook over realisatie. In een kort financieel jaarverslag is prachtig in beeld gebracht wat we in het jaar 2017 hebben gerealiseerd. Veel leesplezier!

Nieuwe bestuurder

Per 1 oktober 2018 zal de heer Andries Mulder uit Joppe de nieuwe voorzitter college van bestuur worden bij VCO Oost-Nederland. De heer Mulder is erg verheugd om bij VCO-Oost-Nederland aan de slag te gaan. “VCO Oost Nederland is een prachtige organisatie met 15 sterke scholen voor primair onderwijs die er ieder succesvol voor zorgen dat kinderen de juiste basis krijgen voor hun verdere leer- en werkleven. Het is een voorrecht om hieraan een bijdrage te leveren”. In de komende periode gaat de heer Mulder zich voorbereiden op zijn taak en zal hij oriënterende gesprekken voeren met verschillende mensen binnen en buiten de organisatie.

Privacy

De scholen van VCO kennen het belang van privacy. Daarom zijn er duidelijke afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met gevoelige gegevens, zodat we de privacyrechten van alle betrokkenen waarborgen. Als geheugensteuntje hangen in alle klassen posters met de Privacy&Security top 10.