De Kiem in Enschede

Elke VCO school heeft zijn eigen gezicht. In de wijk het ‘Hogeland’ in Enschede heeft VCO een prachtige school voor OGO onderwijs: De Kiem. Basisschool De Kiem werkt thematisch vanuit de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) Gedurende zes tot acht weken werken alle groepen met dit thema. Het thema wordt op niveau vormgegeven. Klik op deze link om te zien hoe zij het thema "Wij gaan naar de olympische spelen" starten.

Accent

De nieuwe uitgave van ons magazine Accent is weer een prachtige editie geworden! Deze staat gehele in het teken van professionalisering. Al snel denk je dan aan ontwikkeling en opleiden van medewerkers. We denken aan het ontwikkelen van vaardigheden en specialisten. In deze Accent willen we juist inzoomen op de professionele houding van medewerkers. Lef tonen! Niet afwachten, maar juist initiatief nemen om zaken te benoemen, aan te pakken, om de verbinding te zoeken en kennis te delen. Daar wordt niet alleen de ander beter van, maar ook jijzelf, het kind, de school en VCO. Lees de Accent hier online

De eerste stap dit jaar

Op 9 januari 2018 hadden we een druk bezochte nieuwjaarsreceptie waarin medewerkers en externen elkaar op een hele plezierige wijze ontmoetten. Het gonsde van de gezellige gesprekken en het plezier spatte er af. Bestuurder Geurt Morren hield de traditionele nieuwjaarsspeech. Het thema was ‘Waarom?’ Waarom ben je meester of juf geworden? Daarna zijn kort de actielijnen voor de stichting gepresenteerd voor komend jaar. Het jaarthema van VCO is professionalisering. Het gaat om lef! Initiatief nemen. Durven doen. Kinderen helpen door goed onderwijs wereldburgers te worden. 2018 wordt een fantastisch jaar! ‘Het zijn de kleinste stapjes die de grootste doelen realiseren’. Wat is jouw volgende stap?