Met wie maken wij graag kennis?

Wij zijn in jou geïnteresseerd. Op dit moment hebben wij de volgende mogelijkheden voor jou:

Ben jij een zorgvuldige administratief medewerker en op zoek naar een zeer afwisselende parttime baan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Lees hier de vacature per 1 december 2018 voor Administratief medewerker Meester Snel en Mecklenburg extern

Ben je op zoek naar een stageplaats? Wil je graag aan het werk, maar is er niet direct een baan beschikbaar? Stuur een brief en CV via mail.

Stagiaires, starters en vervangende leerkrachten bieden wij kansen. Maar….. wij stellen wel hoge eisen aan de (potentiële) kwaliteit van de mensen. Wij vragen om je kwaliteiten, je bekwaamheden als leerkracht in te zetten.

Stageplaats

Alle scholen hebben plaats voor studenten van de PABO –opleiding, maar veel scholen bieden ook plaats voor ROC-studenten (bijvoorbeeld administratie, ict, swp).

  • VCO heeft goede contacten met hogeschool Saxion, Iselinge en Windesheim en met ROC Van Twente.
  • VCO heeft twee opleidingsscholen (Opleiden in de school) en verder hebben de meeste scholen plaats voor LIO-ers (stagevariant).
  • VCO en de scholen zijn CALIBRIS / CEDEO gecertificeerd.

Startende leerkracht

Natuurlijk is het geweldig als je direct een plaats vindt op een school met een eigen groep. De praktijk laat zien dat veel afgestudeerde leerkrachten aan de slag gaan als vervanger. Van daar uit stromen velen door naar een ‘vaste’ baan. Juist in die periode kijken wij welke talentvolle leerkrachten er bij ons vervangen, want die willen wij graag aan ons binden.

Startende leraren krijgen een inwerkplan. Zij krijgen een maatje en richten zich met name op hun eigen groep. Waar nodig vindt er begeleiding op maat plaats bijvoorbeeld door onze eigen coach voor de Startende leerkracht.

Vervangers

Mobiliteitscentrum ObT voert de coördinatie van de Flexpool en de matching van vervangingsvragen voor VCO Oost-Nederland uit. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op met VCO Oost-Nederland of het Mobiliteitscentrum ObT. Kijk voor meer informatie en alle vacatures op www.obt.nl/Mobiliteitscentrum/Vacatures.

Wij hebben voortdurend invallers nodig. Herken je je in onze VCO ambities, wil je aan de slag op een van onze scholen, geef dat hier aan.