Bijzonder (in) onderwijs

Scholen met meer dan onderwijs alleen. VCO Oost-Nederland staat voor christelijk geïnspireerd onderwijs. “Goed onderwijs, elke school een eigen gezicht”,  is onze missie. Onze scholen geven zelf  op eigentijdse wijze vorm aan hun  identiteit. Dat doen ze bij voorkeur samen met de ouders van onze leerlingen. Samen vorm geven aan onderwijs en opvoeding met ouders, samen werken vanuit de inspiratie en dromen over idealen en hoe we in de wereld willen staan. Onze en de levensbeschouwing van onze partners kan daarbij helpen. Dat gesprek gaan we graag aan. De identiteit wordt zichtbaar in het gesprek en de feesten die we vieren met de kinderen. Het krijgt ook gestalte in het werken vanuit onze  waarden en normen. Op onze scholen krijgt  onderwijs en opvoeding vorm door  dagopening,  vieringen, stilte en zingeving. Hieronder geven we het ‘manifest christelijk onderwijs’ weer, het is hoe we naar onszelf kijken.

Aandachtig …

Christelijk onderwijs was, is en blijft een vitale stroom in het Nederlandse onderwijslandschap. Het valt op door de oprechte aandacht voor de leerling – elke leerling wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling en in relatie tot anderen en de omgeving. ‘Samen – leven gaat verder dan ik-leven’: vanuit dit vertrekpunt wil christelijk onderwijs de nieuwsgierigheid van mensen voeden en hen de schoonheid en zinvolheid van het bestaan doen ervaren. Het is deze passie voor onderwijs die ons verbindt.

Een school die is geïnspireerd door het Evangelie laat voortdurend een basso continuo doorklinken van waarden als zorgzaamheid, rentmeesterschap, eerbied voor het leven en de schepping. Elkaar ontmoeten en in beweging zijn – zo zijn en blijven we ondernemend in onze dienst aan de samenleving. Het maakt ons creatief en inventief; het schenkt ons geloof in eigen kunnen.

We vinden vernieuwen en verbeteren van belang en doen dat samen – alleen dan lukt het. We nemen en dragen verantwoordelijkheid en zijn daar altijd op aanspreekbaar.

Christelijk onderwijs heeft een eigen koers en is zelfstandig en onafhankelijk. Juist dit besef van zijn eigen innerlijke opdracht maakt het mogelijk een zichtbare bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving voor allen.

… Betekenisvol aanwezig