Het gaat bij VCO om onderwijs dat het best aansluit bij uw kind. U wilt dat de talenten van uw kind(-eren ) aandacht krijgen op school. Wij begeleiden uw kind bij die talentontwikkeling.

Het is onze droom onderwijs te geven waarbij elk kind zijn of haar talent maximaal kan benutten. We spannen ons in de kinderen perspectief en ontwikkelingskansen te geven voor de toekomst. Daarin zit onze professionaliteit. We gaan onze kinderen uitrusten voor de 21e eeuw, dat moeten we ook doen met methoden en technieken en in moderne gebouwen passend bij de 21e eeuw. We spreken dan graag over de 21st century skills.

Hierboven staat onze droom, onze missie geeft richting; “Goed onderwijs, elke school een eigen gezicht”. Dat betekent dat elke school van VCO anders is. Informeer welke school het best bij uw kind zou passen. We beloven dat we met ouders in gesprek gaan en aandacht hebben voor hun vragen en wensen. Ouders zijn onze partners. Wij zijn er voor ouders en kinderen en niet andersom.

Zo kijken we ook naar onderwijs. Wij willen christelijk geïnspireerd onderwijs geven en kijken ook op die manier naar de samenleving. We willen het gesprek over zingeving en inspiratie ook met de kinderen voeren.