VCO Oost-Nederland, een stichting met veertien basisscholen, waarvan een aantal een inpandige kinderopvanglocatie heeft. Vrijwel al onze scholen maken deel uit van een Integraal Kind Centrum (IKC). Dat levert allerlei voordelen op. We besparen op kosten, we werken samen met de voorschool en leren van elkaar. Daar hebben onze leerlingen baat bij, zo verloopt de overgang van kinderopvang naar basisschool vloeiend.

Alle VCO-scholen bij elkaar verwelkomen dagelijks ruim 2600 leerlingen. We zijn er trots op dat we ons kunnen inzetten voor al deze kinderen. Met meer dan 260 medewerkers bieden we hen een veilige, fijne plek. Elk kind krijgt bij ons volop  de ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn.

Wat ons bindt

Als VCO-scholen hebben we allemaal een eigen gezicht. Elke school heeft een eigen sfeer en eigen gewoontes en tradities. De directeur en medewerkers bepalen zelf welke aanpak het beste past bij de eigen leerlingen. We hebben ook een aantal gedeelde uitgangspunten.

Onze leerlingen

We vinden dat elk kind recht heeft op een kansrijke start in het leven. Daar zetten we ons met ziel en zaligheid voor in. We kijken daarbij altijd naar wat kinderen kunnen en wat bij hen past. We leren kinderen zelfstandig werken en leren. Met hun klas en de rest van de school ontdekken ze hoe je problemen oplost en obstakels overwint.

Onze doelen

1 Gewoon goed onderwijs

We zijn altijd bezig om ervoor te zorgen dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen dat bij ze past. Zo ontwikkelen ze zich en kunnen ze goede resultaten halen. Vakken als taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde zijn belangrijk. Maar op school leer je ook omgaan met elkaar en ontdek je wat je ligt en wat je minder ligt.

2 Vernieuwend onderwijs

We willen al onze leerlingen een goede start bieden. Daarom zorgen we dat ons onderwijs past bij deze tijd. Als VCO-scholen investeren we hier om de beurt in. Zo kunnen we van elkaar leren wat werkt.

3 Beter worden, jezelf uitdagen

Als je ergens goed in bent, wil je er meestal nog beter in worden. Leerlingen krijgen alle kans om veel te leren en hun eigen talent te benutten. Onze medewerkers krijgen volop kansen voor groei in hun vak. Durf wordt beloond. Fouten maken mag, daar word je beter van.

4 Samenwerken

Om het onderwijs voor onze leerlingen en onze organisatie beter te maken grijpen we alle mogelijke kansen aan om samen te werken of samen te gaan.

 

Onze waarden

Onze deuren staan open voor iedereen. We gaan uit van vertrouwde waarden en normen. Die komen voort uit de open christelijke cultuur. Dat blijft voor ons de bron.

Respectvol

We gaan zorgvuldig met elkaar om. We respecteren dat we verschillend zijn. Ook als we het niet met elkaar eens zijn. Of liever nog, juist dan. Iedereen kan iets waardevols bijdragen.

Nieuwsgierig

‘Wie zich kan verwonderen, wordt wijzer,’ zei de Griekse filosoof Aristoteles. We moedigen onze medewerkers en leerlingen aan om altijd vragen te stellen en iets nieuws te onderzoeken.

Verantwoordelijk

Leerlingen leren bij ons al vroeg wat verantwoordelijkheid is. Voor iedereen geldt dat we de verantwoordelijkheid geven en verwachten die past bij de persoon. Onze medewerkers nemen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Veilige school

Een school moet veilig zijn. Onze scholen voldoen aan de normen op het gebied van veiligheid. We hebben een veiligheidsplan. Ook hanteren we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Klachten

Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt. Ook op een school. Vaak komt u er wel uit door uw klacht te bespreken met de leerkracht, de directie of de schoolcontactpersoon.

Lukt dat niet, dan kunt u hulp inschakelen.

Meer informatie hierover is te vinden op www.vco-oostnederland.nl/klachten.