VCO Oost-Nederland, een stichting met veertien basisscholen, waarvan een aantal een inpandige kinderopvanglocatie heeft. Vrijwel al onze scholen maken deel uit van een Integraal Kind Centrum (IKC). Dat levert allerlei voordelen op. We besparen op kosten, we werken samen met de voorschool en leren van elkaar. Daar hebben onze leerlingen baat bij, zo verloopt de overgang van kinderopvang naar basisschool vloeiend.

Alle VCO-scholen bij elkaar verwelkomen dagelijks ruim 2400 leerlingen. We zijn er trots op dat we ons kunnen inzetten voor al deze kinderen. Met meer dan 260 medewerkers bieden we hen een veilige, fijne plek. Elk kind krijgt bij ons volop  de ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn.

Wat ons bindt

Als VCO-scholen hebben we allemaal een eigen gezicht. Elke school heeft een eigen sfeer en eigen gewoontes en tradities. De directeur en medewerkers bepalen zelf welke aanpak het beste past bij de eigen leerlingen. We hebben ook een aantal gedeelde uitgangspunten.

Onze leerlingen

Onze droom is simpel maar krachtig: optimale kansen voor elk kind. Om die droom waar te maken, moeten we de basis op orde hebben. Dit geldt zowel voor onderwijskwaliteit als voor bijvoorbeeld financiën en de vitaliteit van onze medewerkers. Een sterke basis is de springplank voor het realiseren van de hoge ambities die we in dit strategisch beleidsplan uiteenzetten. We geloven dat hoge ambities leiden tot ontwikkeling, net zoals hoge verwachtingen en onze onvoorwaardelijke steun kinderen stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen.

Onze doelen

  1. Optimale ontwikkeling voor iedereen
    Onze belangrijkste taak is ontwikkeling, niet alleen van onze leerlingen maar ook van onze medewerkers. We bieden iedereen optimale en gelijke kansen om hun potentieel te bereiken.
  2. Betekenisvol in verbinding
    Samenwerking is cruciaal, zowel intern als extern. Verbinding versterkt het vermogen om efficiënt te werken en expertise te delen.
  3. Collectief werken met passie
    Onze medewerkers zijn de ruggengraat van VCO. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers met passie willen werken. We creëren kansen en nodigen onze medewerkers uit om leiding te geven aan hun eigen ontwikkeling.

Onze waarden

Onze deuren staan open voor iedereen. We gaan uit van vertrouwde waarden en normen. Die komen voort uit de open christelijke cultuur. Dat blijft voor ons de bron.

Onze vijf kernwaarden – verbinding, oprecht, vertrouwen, leiderschap en kansen – geven richting aan de manier waarop wij onze ambities de komende jaren vormgeven. Daarbij worden we geholpen door onze sterke punten: we hebben aandacht voor iedereen, nemen verantwoordelijkheid, borgen korte lijnen en zijn – in meerdere opzichten – een betrouwbare partner.

Klachten

Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt. Ook op een school. Vaak komt u er wel uit door uw klacht te bespreken met de leerkracht, de directie of de schoolcontactpersoon.

Lukt dat niet, dan kunt u hulp inschakelen.

Meer informatie hierover is te vinden op www.vco-oostnederland.nl/klachten.