21th Century schools

2032 is het magisch jaartal waar we ons op moeten richten. Meer digitalisering en meer gericht op creativiteit en oplossingsgerichtheid en minder op feiten. Dat is de toekomst van het onderwijs. Doet VCO daar ook aan mee?

Zeker is ook VCO altijd bezig haar onderwijs aan te passen aan de vragen van nu en morgen. Dat maakt dat we gezamenlijke studiemomenten hebben en op alle scholen in een bepaalde vorm bezig zijn met het vormgeven van die verandering.

Op de Willem van Oranje in Enschede Zuid zien we bijvoorbeeld veel kinderen die digitaal onderwijs krijgen. Excellent Onderwijs voor Allen noemen we dat. In Eibergen zijn onze scholen druk bezig het papieren onderwijs te verlaten en is de introductie van de digitale systemen van Snappet volledig aan de gang. In Neede hebben we een hoek ingericht waar kinderen bezig kunnen met digitale systemen om op die manier te werken aan onderwijs.

Op de Prins Mauritsschool en de Mecklenburg zijn science-coaches bezig samen met de leerkrachten vorm te geven aan nieuwe vormen van onderwijs waar die 21th century skills vormkrijgen. Op de Ouverture in Glanerbrug werken de leerlingen met nieuwe laptops en tablets. Zo hebben alle scholen van VCO, elk op hun eigen manier, oplossingen gevonden om die nieuwe werkwijze te introduceren.

Het zijn slechts een paar voorbeelden die we hier noemen. Het is mee het resultaat van samenwerking die we hebben georganiseerd met de UT, KWTO, gemeente Enschede en vele andere.