Scholen met kwaliteit.

De scholen van VCO worden allemaal  gekenmerkt door hun grote betrokkenheid bij kinderen,  ouders en  de hoge kwaliteit van onderwijs.  De onderwijsresultaten van de VCO scholen,  zo blijkt uit onderzoek van o.a. Oberon,  liggen op tal van wezenlijke onderdelen boven het  landelijk gemiddelde. Alle scholen van VCO zijn voortdurend bezig met vernieuwing van methoden en werkwijzen om te komen tot onderwijsverbetering.

Het volgen van de resultaten van uw kind is standaard op onze scholen. De scholen werken daarbij met leerlingvolgsystemen waarbij de resultaten jaren achter elkaar worden bijhouden. Zo blijkt de gehele ontwikkeling van de leerlingen. Met behulp van deze systemen worden de feitelijke resultaten vergeleken met de potentie van de kinderen. De school voert daarover het gesprek met de kind en hun ouders. Op die manier kunnen ook goede adviezen over de vervolgmogelijkheden van de leerlingen worden gegeven. We blijven die systemen steeds verbeteren.  Op die wijze wordt gewerkt aan een professionele aanpak voor onze leerlingen.

Audits

De scholen van VCO worden alle met regelmaat geauditeerd. Tijdens deze schoolbezoeken wordt nauwgezet gekeken naar de werkwijzen, resultaten, sfeer en cultuur op de school. De normen die we daarbij hanteren liggen wel hoger dan het gemiddelde in Nederland.