Goed onderwijs is eigenlijk direct aansluiten bij de talenten van de kinderen. In veel gevallen gaat dat goed, maar niet altijd. Sommige kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Daarvoor is Passend Onderwijs georganiseerd. Voor kinderen met die specifieke onderwijsbehoefte hebben we tal van mogelijkheden. Voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging kennen we binnen VCO diverse Plusklassen op onze scholen. De basis is echter uitdagend en aantrekkelijk onderwijs in de klas, ook dat verzorgen wij.

Zo hebben de Anna van Buren, De Kiem, Drakensteyn, Sterrenpalet en de Willem van Oranje plusklassen. De laatste is ook toegankelijk is voor kinderen van de andere VCO scholen. Het betreft namelijk een bovenschoolse vaardighedengroep, welke toegankelijk is voor kinderen met een arrangement (passend onderwijs). Onze plusklassen zijn op verschillende wijze georganiseerd, zodat er ook weer veel te kiezen is.

 

Op alle VCO scholen houden we rekening met kinderen meer nodig hebben. Ook hebben we programma’s waarbij meervoudige intelligentie een rol speelt. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.