Door een ambitieus doel te stellen, motiveren we leerlingen om zo goed mogelijk te presteren. Die prestaties worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Zo zien de professionals op de scholen hoe een kind door de jaren heen groeit qua kennis en sociaal emotionele vaardigheden. Natuurlijk worden deze resultaten ook elk jaar besproken met de ouders. En als het rekenen, lezen of spelen met anderen niet goed gaat, dan krijgt dat extra aandacht.

Toch willen we niet alleen kijken naar de leeropbrengsten binnen VCO.  We kijken vanuit een brede blik naar het geheel van resultaten. Resultaten zijn voor ons ook aspecten als tevredenheid van leerkrachten, van kinderen en van ouders, maar ook de tevredenheid van het Voorgezet Onderwijs en de buurt en onze partners. Kortom, over opbrengsten valt veel te zeggen en we willen er zo breed mogelijk naar kijken.

Wanneer we kijken naar de onderwijsresultaten kunnen we stellen dat deze tenminste op, en op veel terreinen, boven het landelijk gemiddelde liggen.