Leerlingen vragen om toekomstbestendige aandacht voor onderwijs vanuit de overheid. Structurele middelen, een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort en het duurzaam investeren in medewerkers. Schoolbesturen ervaren dat daar onvoldoende politieke aandacht en te weinig structurele middelen voor zijn. De landelijke stakingsdagen op 30 en 31 januari geven medewerkers in het onderwijs de mogelijkheid om van zich te laten horen. Iedere medewerker heeft daar recht op en de vrijheid in om zijn eigen keuze te maken.

VCO Oost Nederland en vele andere PO en VO schoolbesturen in Enschede kiezen voor een andere manier om een signaal af te geven richting de overheid. Zij organiseerden een onderwijsmars. Zo steunen zij medewerkers in hun oproep voor politieke aandacht.

Andries Mulder, bestuurder VCO Oost Nederland: “We willen een gezamenlijke aanpak, waarbij we vooruitkijken en oplossingen treffen. Oplossingen die ons niet alleen nu, maar de komende vijf jaar helpen de belangrijkste knelpunten op te lossen.”

Lees hier de gezamenlijke Verklaring onderwijsbesturen Enschede