Nieuwe leden RvT

Enkele leden van de Raad van Toezicht hebben de Raad verlaten wegens het verlopen van de benoemingsduur. Het betreft mevrouw A. Harmsen en de heer M.W.L. van Rozen. De functie van voorzitter van de Raad van Toezicht zal worden vervuld door een zittend lid, de heer W.J. Somsen. Mevrouw L. Hazenberg en mevrouw M. Zeeman zijn toegetreden als leden van de Raad. Met hun komst is de kwaliteit van toezicht gewaarborgd.

Feedback

Het is belangrijk dat je, naast zelfreflectie, je eigen feedback organiseert. Maar hoeveel tijd nemen we nu eigenlijk om met anderen over veranderingen in het onderwijs te praten en onze actieve houding tot verbetering daarin? Lees de blog van Geurt Morren

Personeels- en salaris administratie (PSA)

Naast het verzorgen van de salarisadministratie (de loonstroken), kunnen de medewerkers van VCO vanaf januari bij onze nieuwe afdeling PSA terecht met alle vragen omtrent salaris, cao en pensioen.