W & T specialisten

Geplaatst door & opgeslagen onder 2022.

Jij bent degene op jouw school die W&T belangrijk vindt en dit al toepast in je lessen. Misschien ben je al wel de W&T coördinator van jouw school! Je kunt het met elkaar hebben over: De didactiek van onderzoekend, ontwerpend & ondernemend leren Hoe kun  je W&T op een laagdrempelige manier implementeren in de klas… Read more »

Talentbegeleider / hoogbegaafdheidspecialist

Geplaatst door & opgeslagen onder 2022.

Jij bent op je school de specialist begaafdheid. Je begeleidt  getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en/of in plusgroepen,. Je kunt het met elkaar hebben over: Hoogbegaafde leerlingen signaleren en begeleiden. Hoe doe je dat? Is er talent beleid op school, of moet je dit nog ontwikkelen en/of verbeteren ? Hoe zet je een plusklas op?… Read more »

Jonge kind specialist

Geplaatst door & opgeslagen onder 2022.

Jij werkt met jonge kinderen en wilt je kennis delen over het leren van jonge kinderen. Het leren van jonge kinderen gaat niet “gelijkmatig”, maar loopt via sprongen, stappen en in verschillende gebieden. Van de leerkracht vraagt dat een aanbod wat recht doet aan al die verschillende ontwikkelingsfasen en interesses van het jonge kind. De… Read more »

Coördinator rekenen

Geplaatst door & opgeslagen onder 2022.

Jij bent de coördinator rekenen van je eigen school en wilt je kennis delen over goed rekenonderwijs delen met collega’s van andere scholen. Je kunt het met elkaar hebben over:  Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?  Hoe kan ik hen ondersteunen?  Hoe maak ik mijn team enthousiast voor reken-wiskunde onderwijs?  Hoe… Read more »

Coördinator taal/lezen

Geplaatst door & opgeslagen onder 2022.

Jij bent de coördinator lezen van je eigen school en wilt je  kennis over goed leesonderwijs, leesproblemen en dyslexie delen met collega’s van andere scholen. Je kunt het met elkaar hebben over: Functionele geletterdheid en effectief onderwijs van beginnende en gevorderde geletterdheid   Actuele inzichten uit onderzoek voor lezen waar woordenschat deel van uitmaakt Risicoleerlingen… Read more »