05 okt 2022

Jij werkt met jonge kinderen en wilt je kennis delen over het leren van jonge kinderen. Het leren van jonge kinderen gaat niet “gelijkmatig”, maar loopt via sprongen, stappen en in verschillende gebieden. Van de leerkracht vraagt dat een aanbod wat recht doet aan al die verschillende ontwikkelingsfasen en interesses van het jonge kind. De kunst van het onderwijs verzorgen aan jonge kinderen is het aanwakkeren van die belangstelling en die vervolgens vertalen in leerzame activiteiten, waarin de kinderen een actieve rol hebben in de invulling van die activiteiten.

Je kunt het met elkaar hebben over:

  • Wat is het aanbod voor het jonge kind?
  • Hoe werkt het jonge kinderen brein: executieve functies?
  • Hoe creëer ik een  rijke speelleeromgeving in de klas?
  • Welke leer- en gedragsproblemen kan het jonge kind hebben en hoe ga ik hiermee om?
  • Hoe vertaal ik  de periodedoelen vertalen naar een dagplanning?
  • Hoe breng ik Verdieping aan in een thema?
  • Hoe kan ik kinderen een actieve rol laten spelen in de invulling van de thema’s

Er zijn 37 mensen ingeschreven.