05 okt 2022

Jij bent de coördinator lezen van je eigen school en wilt je  kennis over goed leesonderwijs, leesproblemen en dyslexie delen met collega's van andere scholen.

Je kunt het met elkaar hebben over:

  • Functionele geletterdheid en effectief onderwijs van beginnende en gevorderde geletterdheid  
  • Actuele inzichten uit onderzoek voor lezen waar woordenschat deel van uitmaakt
  • Risicoleerlingen en protocollen leesproblemen en dyslexie 
  • Leesmotivatie, leespromotie en de rijke leesomgeving 
  • Geïntegreerd werken aan woordenschat en lezen in de vakken 
  • De rol van methodes en het werken vanuit de leerlijnen 
  • Vanuit kennis over meertaligheid en NT2, taalsteun geven bij teksten 
  • De rolontwikkeling van de coördinator 
  • De begeleiding in het schrijven van leesbeleid voor de school

Er zijn 10 mensen ingeschreven.