Op 9 januari 2018 hadden we een druk bezochte nieuwjaarsreceptie waar medewerkers en externen elkaar op een hele plezierige wijze ontmoetten. Het gonsde van de gezellige gesprekken en het plezier spatte er af.

(Werk)plezier is belangrijk binnen VCO. Men heeft aandacht voor elkaar.

Bestuurder Geurt Morren hield de traditionele nieuwjaarsspeech. Het thema was ‘Waarom?’ Waarom ben je meester of juf geworden? Die vragen werden door verschillende collega’s ook beantwoord. Prachtig om te horen dat mensen kinderen willen helpen hun talenten te ontdekken, goed onderwijs willen geven, kinderen met plezier naar school willen laten gaan. Wat een drive om kinderen te helpen spat van deze groep af.

Daarna zijn kort de actielijnen voor de stichting gepresenteerd voor komend jaar. Het jaarthema van VCO is professionalisering. Het gaat om lef! Initiatief nemen. Durven doen. Kinderen helpen door goed onderwijs wereldburgers te worden. 2018 wordt een fantastisch jaar!

 ‘Het zijn de kleinste stapjes die de grootste doelen realiseren’. Wat is jouw volgende stap?