Na drie boeiende en intensieve jaren van het project Versterking Samenwerking lerarenopleidingen en scholen zijn de producten er en is de website beschikbaar. Op 13 juni lieten ruim 300 geïnteresseerden zich inspireren in de Grolsch Veste. Samen met Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-raad, gaf Rijk Slok (VCO) de aftrap van het Kennisnetwerk Twente.

Het Kennisnetwerk Twente, is een netwerk voor kennisontwikkeling en kennisdeling door leraren, lerarenopleiders en (onderwijs-) onderzoekers ten behoeve van het leren van leraren en opleiders.