De scholen van VCO kennen het belang van privacy. Daarom zijn er duidelijke afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met gevoelige gegevens, zodat we de privacyrechten van alle betrokkenen waarborgen.

Als geheugensteuntje hangen in alle klassen posters met de Privacy&Security top 10.