Binnen VCO hebben we verschillende scholen met een Plusklas. We laten ons daarbij ook wel ondersteunen door bureau Doumée. VCO heeft deze samen met Doumée een korte evaluatie georganiseerd. Uit die evaluatie komen weer mooie ideeën voor het volgende seizoen. In het directeurenoverleg zal het vervolg worden besproken. Meer hierover volgt daarna.