Vanaf 1 januari 2017 zal VCO Oost-Nederland in samenwerking met Stichting Consent de personeels- en salaris administratie in eigen beheer gaan uitvoeren. Hiervoor zullen de medewerkers van de afdeling PSA gaan zorgdragen. Een nieuw team van professionals zijn reeds in volle voorbereiding om een en ander vorm te geven. Met deze nieuwe afdeling verwachten wij de PSA efficiënter en goedkoper te realiseren.

Onze collega’s worden middels een twee wekelijkse e-mail-nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.