Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht te handelen volgens de Meldcode Kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is er een verbeterde meldcode. De scholen van VCO hebben deze verbeterde meldcode ingevoerd en handelen volgens het afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling