Vandaag heeft minister Slob i.v.m. het coronavirus aanvullende maatregelen voor Nederland bekend gemaakt. In deze brief informeren wij u, ouders/verzorgers, over de gevolgen van die maatregelen voor het onderwijs op dit moment.

Vanaf maandag 16 maart a.s. (morgen) gaan alle scholen dicht, vooralsnog tot 6 april a.s.. Kinderen waarvan de ouders vitale beroepen uitoefenen, kunnen als noodmaatregel nog wel naar school voor opvang. Een lijst met vitale beroepen is als bijlage bij deze brief gevoegd. Bij twijfel hierover, neem contact op met de schoolleiding.

Scholen zijn op dit moment druk bezig om het onderwijs op afstand (thuisonderwijs) te organiseren. Hierover krijgt u van de scholen zo snel mogelijk meer informatie.

We doen wat we kunnen in deze buitengewone situatie. We beseffen dat deze maatregel veel impact heeft en rekenen op ieders begrip en medewerking.