Overdinkel

In Overdinkel verzorgt VCO/Kinderdomein alle vormen van opvang samen met onderwijs. In een kleinschalige setting wordt hier via een continurooster voor uw kinderen gezorgd. Op deze school is een daadwerkelijk doorgaande lijn van 0–12 jaar gerealiseerd.

Losser

Ook in Losser op Kindcentrum Meester Snel bieden we vormen van opvang en wel: voor- en naschools (BSO), VVE en Peutergroepen. Deze school biedt voor geïnteresseerde ouders uit Losser een unieke mogelijkheid op een kwaliteitsschool centraal gelegen midden in het dorp met een prachtige speelgelegenheid achter de school. De belangstelling voor opvang op deze school is erg groot, mogelijk zullen we hier moeten gaan werken met wachtlijsten.

zoek op onze overzichtskaart de gewenste school in Overdinkel of Losser voor meer info over de VCO opvangmogelijkheden aldaar.