Met het jaarverslag legt het college van bestuur van Stichting VCO Oost-Nederland verantwoording af aan de raad van toezicht, de medezeggenschapsraden, de medewerkers, samenwerkingsverbanden, ouders, gemeenten en andere belanghebbenden.

Wij bedanken alle leerkrachten, directeuren, ondersteunend personeel, onderwijsassistenten en vrijwilligers voor de inzet en betrokkenheid!

Lees hier ons Jaarverslag 2022

Lees hier ons jaarverslag 2021

Lees hier ons Jaarverslag 2020

Lees hier ons jaarverslag 2019

Lees hier ons jaarverslag 2018