Het accent zal het komende seizoen liggen op “Identiteit” en dan identiteit in de breedste zin van het woord. Iedereen die bij VCO werkt, brengt een identiteit mee. Deze identiteit moet passen en ingezet worden in een breder geheel. Om dit goed te kunnen doen, zul je met elkaar in gesprek moeten komen binnen alle lagen van de organisatie en is de link met eerdere jaarthema’s als aandacht en professionaliteit snel gemaakt. Wie ben jij en welke bijdrage kan jij leveren aan VCO? Dat zal de centrale vraag worden dit schooljaar, zodat dit uitmondt in de vaststelling: Dit zijn wij als VCO! In kleurrijke diversiteit laten we zien wie wij zijn.

We beginnen het schooljaar met een startbijeenkomst aan het begin van het schooljaar voor de gehele organisatie op de “Dag van de leraar”. Deze dag staat in het teken van het thema Identiteit. Wie ben ik, wat kan ik, waar kan ik aan bijdragen, hoe geef ik mijn kennis door, waar kan ik helpen, hoe kan ik mijzelf verbeteren enz.

Voor de periode 2019-2024 ontwikkelen we ons nieuwe Strategische BeleidsPlan. Over de verwachtingen en de inhoud van dit plan zijn we al veel in gesprek geweest met stakeholders, medewerkers en andere gremia in de organisatie. We zullen het Strategisch BeleidsPlan verder vorm gaan geven.

Een nieuw schooljaar. Bij alle veranderingen is het van belang de verwachtingen die we hebben van elkaar, zoals tussen bestuur en directeuren over en weer, scherp en transparant te houden. Een nadrukkelijke uitnodiging om over deze zaken in gesprek te blijven.

We maken er een mooi jaar van,

Andries Mulder
Voorzitter College van Bestuur