Het accent zal het komende seizoen liggen op “Professionalisering”, met onder andere de ontwikkeling van al onze medewerkers. De inzet is alle medewerkers een volgende stap in hun ontwikkeling te laten maken. Hulpmiddelen hierbij zijn onze nieuwe digitale gesprekkencyclus en scholingsmogelijkheden. Met professionalisering bedoelen we ook een professionele cultuur binnen onze organisatie, waarbij goede communicatie een deelthema is van professionalisering. We denken hierbij aan aanspreekbaarheid, integriteit en eigenaarschap.

We beginnen het schooljaar niet met de bekende startbijeenkomst, maar we vieren het begin van het schooljaar met de gehele organisatie op de “Dag van de leraar”. Deze dag staat in het teken van het thema Professionalisering.

Voor de periode 2019-2024 ontwikkelen we ons nieuwe Strategische BeleidsPlan. Over de verwachtingen en de inhoud van dit plan gaan we graag in gesprek. Het betekent voor dit schooljaar, dat de medewerkers van de scholen uitgenodigd worden voor een gespreksronde met als onderwerp “het onderwijs van de toekomst”.

Inhoudelijk zullen we het komende seizoen het thema ontwikkeling, ict en innovatie op de kaart zetten en bespreken. Daar zijn we verleden jaar minder aan toe gekomen. Bij het thema Professionalisering hoort voor ons dit jaar ook het deelthema: “communicatie”. Boeiende ontwikkelingen die ook weer de nodige inzet zullen vragen.

Bij alle veranderingen is het van belang de verwachtingen die we hebben van elkaar, zoals tussen bestuur en directeuren over en weer, scherp en transparant te houden. Een nadrukkelijke uitnodiging om over deze zaken in gesprek te blijven. Dat kan één op één en natuurlijk ook tijdens het directeurenoverleg.

We maken er een mooi jaar van,

Geurt Morren
Voorzitter college van bestuur