VCO maakt werk van goed gekwalificeerde medewerkers en wil een goede werkgever zijn. Wie bij VCO in vaste dienst werkt, kan gebruikmaken van voor een aantal voorzieningen.

Professionele ontwikkeling

Scholing is meer dan een cursus volgen of een training dag bijwonen. Scholing vindt ook plaats in de school zelf. Een team is een professionele leergemeenschap. Teamleden kunnen veel van elkaar leren door bij elkaar te observeren, gesprekken te voeren of samen een project opzetten. Enkele scholen beschikken over een video-interactie-begeleider, die ook op andere scholen wordt ingezet evenals interne (school) – begeleiders. Belangrijk is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.

De opleidingen in teamverband of kortdurende cursussen worden geregeld in overleg met de directeur van de school.
Daarnaast maken leraren gebruik van de lerarenbeurs (DUO). Anderen volgen de opleiding ‘ Onderwijskundig begeleider’ of een master opleiding.
Voor verdere professionalisering heeft VCO samen met Consent de Academie VCO Consent. Via de academie worden veel praktische bijeenkomsten georganiseerd om de praktijk van het lesgeven te verbeteren.  Zie hiervoor https://vcoconsent.mijneigenacademie.nl/

Arbodienstverlening

Bij ziekte die naar verwachting  langer duurt dan 14 dagen, schakelt VCO de inzetbaarheidscoach in om na te gaan wat we kunnen doen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen gaan.

Wat veel medewerkers niet weten, is dat zij zonder de directeur of het bestuurscentrum in kennis te stellen, een (vertrouwelijk) gesprek aan kunnen vragen bij de bedrijfsarts. Dit consult wordt wel betaald door VCO, maar er komt geen consultrapportage aan de werkgever.

De bedrijfsarts is mevrouw Thea Maathuis. De heer Marcel Oudijk is onze inzetbaarheidscoach. Ze zijn te bereiken via de verzuimdesk 074-2563666 of via e-mail Thea.maathuis@arbounie.nl en Marcel.oudijk@arbounie.nl. Het bezoekadres is Arbo Unie Hengelo aan de  Geerdinksweg 135, 7555 DL Hengelo.