VCO maakt werk van goed gekwalificeerde medewerkers en wil een goede werkgever zijn. Wie bij VCO in vaste dienst werkt, kan gebruikmaken van voor een aantal voorzieningen.

Professionele ontwikkeling

Scholing is meer dan een cursus volgen of een training dag bijwonen. Scholing vindt ook plaats in de school zelf. Een team is een professionele leergemeenschap. Teamleden kunnen veel van elkaar leren door bij elkaar te observeren, gesprekken te voeren of samen een project opzetten. Enkele scholen beschikken over een video-interactie-begeleider, die ook op andere scholen wordt ingezet evenals interne (school) – begeleiders. Belangrijk is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.

De opleidingen in teamverband of kortdurende cursussen worden geregeld in overleg met de directeur van de school.
Onderwijsassistenten volgen bijvoorbeeld de opleiding ‘ Ad Pep’, sommige leerkrachten een master opleiding.

Voor verdere professionalisering heeft VCO samen met Consent en KOE en huisacademie, Scholingsplein. Het Scholingsplein werkt vanuit de visie, dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een nieuwsgierige en leergierige burger. Om dat te kunnen realiseren vertrouwen wij op jouw professionele attitude die zich kenmerkt door een leven lang te willen leren. Scholingsplein is hèt platform waar je meer uit je professie haalt. Zo hebben wij oog voor jouw ontwikkeling als professional.

 

Arbodienstverlening

Bij ziekte die naar verwachting langer duurt, schakelt VCO de inzetbaarheidscoach in om na te gaan wat we kunnen doen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen gaan.

Wat veel medewerkers niet weten, is dat zij zonder de directeur of het bestuurscentrum in kennis te stellen, een (vertrouwelijk) gesprek aan kunnen vragen bij de bedrijfsarts. Dit consult wordt wel betaald door VCO, maar er komt geen consultrapportage aan de werkgever.