VCO is met ingang van 1 januari 2016 uit het Vervanginsgfonds gestapt. Daarmee wordt het een Eigen Risico Drager. Na veel overleg en ook adviezen van het Vervangingsfonds heeft bet bestuur besloten uit het Vervangingsfonds te stappen. Vervolgens heeft de GMR hiermee, na een traject van advies en informatie-uitwisseling, ingestemd.

VCO volgt daarmee veel collega-stichtingen die deze weg kiezen. Ziekteverzuimbeleid zal daarmee de komende tijd meer aandacht krijgen.