Stichting VCO Oost-Nederland bestaat 130 jaar. Dit jaar verwelkomen alle veertien VCO-scholen bij elkaar dagelijks 2500 leerlingen. Elke school heeft een eigen sfeer, gewoontes en tradities. Met meer dan 260 medewerkers bieden we hen een veilige, fijne plek. Elk kind krijgt bij ons de ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn.

Die 130 jaar ervaring leert ons dat het niet alleen voor leerlingen van belang is om in een veilige en uitdagende omgeving te werken en je te kunnen ontwikkelen. We weten uit die ervaring ook dat het van belang is dat je als medewerker van VCO de kans krijgt om te laten zien wat je in huis hebt.

Samen hebben we oog voor onderwijsvernieuwing en voor de ontwikkeling van al onze onderwijsprofessionals. Samenwerken, motiveren, inspelen op talenten van anderen is wat we doen. Mooi! Maar tegelijkertijd kan dat ook veeleisend of zelfs zwaar zijn. Werken is topsport.

Tijdens onze jaarlijkse VCO-dag lag de focus op wat ons als medewerkers energie geeft. Weten waar je inspiratie en kracht van krijgt en hoe je zorgt voor een fit brein en een fit lijf, is belangrijk voor je (werk)geluk en effectiviteit als medewerker. ‘Wie zich kan verwonderen, wordt wijzer’, zei de Griekse filosoof Aristoteles. We moedigden onze medewerkers tijdens de VCO-dag dan ook aan om vragen te stellen en te onderzoeken wat zij nodig hebben om fit te blijven. Samen op zoek naar manieren om goed voor jezelf te kunnen zorgen zodat je onze leerlingen nog beter kan ondersteunen in hun leerproces. Zo geven we invulling aan ons onderwijs, samen, steeds beter.