Met wie maken wij graag kennis?

Wij zijn in jou geïnteresseerd.

Bekijk Vacaturemelder 42 Pr Maurits met reactieformulier voor de laatste vacatures binnen onze scholen, we zien jouw ingevulde reactie-formulier graag tegemoet.

Ben je op zoek naar een stageplaats? Wil je graag aan het werk, maar is er niet direct een baan beschikbaar? Stuur een brief en CV via mail.

Stagiaires, starters en vervangende leraren bieden wij kansen. Maar….. wij stellen wel hoge eisen aan de (potentiele) kwaliteit van de mensen. Wij vragen om je kwaliteiten, je bekwaamheden in te zetten.

Stageplaats

Alle scholen hebben plaats voor studenten van de PABO –opleiding, maar veel scholen bieden ook plaats voor ROC-studenten (bijvoorbeeld administratie, ict, swp).

  • VCO heeft goede contacten met hogeschool Saxion, Iselinge en Windesheim en met ROC Van Twente.
  • VCO heeft twee opleidingsscholen (Opleiden in de school) en verder hebben de meeste scholen plaats voor LIO-ers (stagevariant).
  • VCO en de scholen zijn CALIBRIS / CEDEO gecertificeerd.

Startende leraar

Natuurlijk is het geweldig als je direct een plaats vindt op een school met een eigen groep. De praktijk laat zien dat veel afgestudeerden aan de slag gaan als vervanger. Vandaar uit stromen velen door naar een ‘vaste’ baan. Juist in die periode kijken wij welke talentvolle leraren er bij ons vervangen, want die willen wij graag aan ons binden.

Startende leraren krijgen een inwerkplan. Zij krijgen een maatje en richten zich met name op hun eigen groep. Waar nodig vindt er begeleiding op maat plaats bijvoorbeeld door een coach of een VIB-er.

Vervangers

Wij hebben voortdurend invallers nodig. Herken je je in onze VCO ambities, wil je aan de slag op een van onze scholen, geef dan je voorkeur aan wat betreft beschikbare dagen, maximum aantal uren, reisafstand en scholen.

Wij werken met ObT voor de vervanging. We nodigen je uit om contact op te nemen.

Contactgegevens Mobiliteitscentrum ObT


Bezoekadres:
Parallelweg 1, 7622 NB Borne


Postadres:
Stichting Onderwijsbureau Twente
T.a.v. Mobiliteitscentrum ObT
Postbus 185
7620 AD BORNE

Telefoonnummer: 074-2650605
Email: mobiliteitscentrum@obt.nl
Facebook: https://www.facebook.com/MobiliteitscentrumObT