VCO hanteert als missie “Goed onderwijs, elke school een eigen gezicht”. Nog steeds zijn we van mening dat het verschil maakt waar de school staat. Elke school van VCO moet op haar manier vorm geven aan contact met haar omgeving. Dat is overal anders.

Maar ook in de keuze van onderwijssysteem of onderwijsopvattingen hebben de scholen een grote eigen stem. Zo hebben we binnen VCO in de afgelopen jaren een grote diversiteit ontwikkeld. We kunnen daarmee verschillende behoeften aan onderwijs bedienen.

In de wijk het ‘Hogeland’ in Enschede heeft VCO een prachtige school voor OGO onderwijs. Het is zelfs de enige school voor OGO in Twente. De school richt zich op ouders die geïnteresseerd zijn in op Ontwikkeling Gericht Onderwijs. Onderwijs waarin spelend en onderzoekend geleerd wordt met sturende begeleiding van de leerkrachten. Prachtig onderwijs in een daarbij passend schoolgebouw.

In Twekkelerveld heeft VCO een mooie Daltonschool ‘De Zevenster”. Op deze kleinschalige school wordt Dalton-onderwijs gegeven. De school heeft een mooi en geactualiseerd Dalton concept en weet dat op moderne wijze vorm te geven.

In Roombeek hebben we een excellente school, de Anna van Buren. Deze school heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een school met brede ontwikkelingsmogelijkheden en is om die reden reeds driemaal gekozen tot excellente school. De school kijkt niet alleen naar de kwaliteit van onderwijs maar wil ook op tal van andere terreinen de talenten van de kinderen verder ontwikkelen.

In Glanerbrug hebben aan de Ouverturestraat onze school CBS Ouverture, die zich ook richt op de muzikale ontwikkeling van kinderen. Ook die talenten kunnen binnen VCO verder worden ontwikkeld.

Ten slotte noemen we Quriosity, waar we een nieuw onderwijs concept presenteren. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, is VCO op het terrein van de universiteit, een basisschool gestart. De kinderen op deze school krijgen ‘s morgens les in de kernvakken rekenen, taal en lezen en krijgen ‘s middags op projectmatige wijze onderwijs in 21th Century Skills. Hiervoor gaan zij ook regelmatig buiten het klaslokaal op het terrein van de UT gebruikmaken van faciliteiten zoals Junior Science lab en sportaccomodaties. Ook geven docenten van de UT les aan groepen kinderen en worden kinderen begeleid door studenten van de UT. Quriosity een manier van onderzoekend en ontdekkend leren die optimaal gebruik maakt van de faciliteiten van de UT. Een vorm van onderwijs die kinderen klaarmaakt voor de maatschappij van 2040!.

Al onze scholen in Enschede zijn onderdeel van een Integraal Kindcentrum. De scholen van VCO buiten Enschede hebben ook verschillende vormen van opvang.