Bestuurscentrum

Delta Onderwijs, De Elfenbron

ENSCHEDE - Lesstof die zich helemaal aanpast aan de leerbehoefte van leerlingen.

Opvang

Over VCO Kinderdomein

"Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen" Onze visie VCO Kinderdomein is een samenwerkingsvorm tussen onderwijs en kinderopvang.

Scholen

Het vuur dat ons bindt

‘Wie gepassioneerd is, voelt een vuur branden. Soms ontstaan de mooiste dingen doordat er eerst iets vernie!gd is.

Bestuurscentrum

Lintje voor Ton Addink

Het heeft onze Koning behaagd onze oud medewerker Ton Addink, een lintje te geven voor al zijn verdiensten aan de maatschappij.

Opvang

Meester Snel

De ontwikkeling van het kindcentrum van VCO/Kinderdomein gaat uitstekend. In januari geopend en nu al draait het centrum erg goed.

Scholen

Junior Stadsdichter

Die wees haar aan als opvolger van Anne van Heek. De negen concurrenten verdienden de tweede plaats.

Bestuurscentrum

Unieke samenwerking

Passie en een unieke samenwerking tussen o.a. Tochzit er meer in de bevolking van deze stad. Ondernemerschap. Creativiteit. De wil om te groeien.

Bestuurscentrum

Schoolbezoeken

Schoolbezoeken worden in dit seizoen, net als vorig seizoen, bij de helft van de scholen uitgevoerd. Om de sfeer te proeven worden groepen bezien.

Bestuurscentrum

Cao primair onderwijs

Toch dwingt de cao ons om goed na te denken over wat de beleefde en de werkelijke werkdruk is. De werkweek zit al snel helemaal vol.

Bestuurscentrum

Inspectiebezoek aan De Koning

Op 2 en 3 maart hebben twee inspecteurs van de Onderwijsinspectie CBS De Koning doorgelicht.  Het is belangrijk dat de inspectie dat doet.

Bestuurscentrum

Inspectie

Het bestuur heeft weer haar jaarlijks bestuurs-gesprek gehad met de inspecteur van het onderwijs.

Bestuurscentrum

Kindercongres

Op 31 oktober jongstleden werd voor hoogbegaafde kinderen het eerste kindercongres gehouden. Daarna was er ruimte voor verschillende workshops.

Bestuurscentrum

5 Sterren onderwijs in Eibergen

De stuurgroep vergadert maandelijks en de directies overleggen elke 2 weken 5-sterrenzaken. De site trekt veel bezoekers.

Bestuurscentrum

Wereld-verbeteraars

Twente Milieu ontwikkelde het initiatief om met het educatieprogramma Wereldverbeteraars een nieuwe generatie te laten opgroeien met de vanzelfspreken (..)

 
kleurrijkeninontwikkeling