Bestuurscentrum

Faillissement OSGMetrium

Bericht van de site van OSGMetrium: Dienstverlening aan scholen ondanks faillissement gewaarborgd OSGMetrium maakt doorstart met nieuw bedrijf Helde (..)

Opvang

Over VCO Kinderdomein

"Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen" Onze visie VCO Kinderdomein is een samenwerkingsvorm tussen onderwijs en kinderopvang.

Scholen

Audit Mecklenburg

Van de auditoren de opdracht voor de school dit meer naar de ouders te communiceren.

Bestuurscentrum

Delta Onderwijs, De Elfenbron

Lesstof die zich helemaal aanpast aan de leerbehoefte van leerlingen. In die groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.

Opvang

Meester Snel

De ontwikkeling van het kindcentrum van VCO/Kinderdomein gaat uitstekend. In januari geopend en nu al draait het centrum erg goed.

Scholen

Anna van Buren

De Anna van Buren heeft een promotiefilm gemaakt. De leerlingenraad legt uit wat zo bijzonder is aan deze school.

Scholen

Kulturhus Overdinkel

In het schooljaar 2016 / 2017 is het zo ver. Brede School Overdinkel gaat samenwerken in het Kulturhus Overdinkel.

Scholen

Drakensteyn wint Waterspaarders

Vorig schooljaar heeft groep 7a van basisschool Drakensteyn (Vastertlanden) deelgenomen aan het project ‘Waterspaarders’.

Scholen

Mecklenburg, Gezonde school

Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Tijdens én na schooltijd.

Scholen

Junior Stadsdichter

Die wees haar aan als opvolger van Anne van Heek. De negen concurrenten verdienden de tweede plaats.

 
kleurrijkeninontwikkeling