Bestuurscentrum

Zomervakantie

Gedurende de zomervakantie zijn de scholen, maar ook het bestuurscentrum gesloten. De scholen in Enschede, Losser, Overdinkel hebben vakantie tot 17 (..)

Opvang

Over VCO Kinderdomein

"Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen" Onze visie VCO Kinderdomein is een samenwerkingsvorm tussen onderwijs en kinderopvang.

Scholen

Junior Stadsdichter

Die wees haar aan als opvolger van Anne van Heek. De negen concurrenten verdienden de tweede plaats.

Bestuurscentrum

Masterclass David Mitchell

Op 1 juni hield dr David Mitchell een goed bezochte lezing in de Oude Usselerschool. Ook voor medewerkers van VCO Oost-Nederland. Het gehele team. Bv. (..)

Opvang

Meester Snel

De ontwikkeling van het kindcentrum van VCO/Kinderdomein gaat uitstekend. In januari geopend en nu al draait het centrum erg goed.

Bestuurscentrum

Inspectie

Het bestuur heeft weer haar jaarlijks bestuurs-gesprek gehad met de inspecteur van het onderwijs.

Bestuurscentrum

Kindercongres

Op 31 oktober jongstleden werd voor hoogbegaafde kinderen het eerste kindercongres gehouden. Daarna was er ruimte voor verschillende workshops.

Bestuurscentrum

5 Sterren onderwijs in Eibergen

De stuurgroep vergadert maandelijks en de directies overleggen elke 2 weken 5-sterrenzaken. De site trekt veel bezoekers.

Bestuurscentrum

Wereld-verbeteraars

Twente Milieu ontwikkelde het initiatief om met het educatieprogramma Wereldverbeteraars een nieuwe generatie te laten opgroeien met de vanzelfspreken (..)

 
kleurrijkeninontwikkeling