Bestuurscentrum

Vacature raad van toezicht

In de raad van toezicht van VCO is door het vertrek van een van de leden een vacature ontstaan.

Opvang

Bijzondere stagiaires

Studenten van de Universiteit Munster lopen stage in Kindcentrum Meester Snel. Twee studenten van de faculteit letteren / pedagogiek lopen stage in K (..)

Scholen

School van de toekomst

Met de "school van de toekomst" worden kinderen voorbereid op de toekomst, op de veranderende wereld.

Bestuurscentrum

5 Sterren onderwijs in Eibergen

De stuurgroep vergadert maandelijks en de directies overleggen elke 2 weken 5-sterrenzaken. De site trekt veel bezoekers.

Opvang

Over VCO Kinderdomein

"Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen" Onze visie VCO Kinderdomein is een samenwerkingsvorm tussen onderwijs en kinderopvang.

Scholen

Kanjerschool

Kinderen leren via Kanjertraining conflicten voorkomen en oplossen.

Bestuurscentrum

Wereld-verbeteraars

Twente Milieu ontwikkelde het initiatief om met het educatieprogramma Wereldverbeteraars een nieuwe generatie te laten opgroeien met de vanzelfspreken (..)

Opvang

Opening Meester Snel

Een nieuw centrum met een vertrouwde naam. Na een ingrijpende verbouwing opende Kindcentrum Meester Snel 7 februari haar deuren.

Scholen

Meester Snel "4x wijzer"

Ook de leerkrachten ervaren dit. Er is niet alleen aandacht voor leuke en creatieve werkvormen, ook kennis staat centraal.

Bestuurscentrum

Onderwijs voor morgen

De directeuren van VCO en de ict medewerkers hebben een studiedag ICT in Zoetermeer bij Kennisnet.

Bestuurscentrum

VCO partner van VITALE SPORTVERENIGING

Ook VCO gaat samenwerken met de VITALE sportvereniging. SAMEN WERKEN dus.

 
kleurrijkeninontwikkeling